The Relation Between Sustainable Finance Mechanisms, Instruments and Sustainable Development


Creative Commons License

Canikli S.

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.22, no.1, pp.26-39, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.25294/auiibfd.903364
  • Journal Name: Akdeniz İİBF Dergisi
  • Journal Indexes: International Bibliography of Social Sciences, EconLit, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-39
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to determine the function, instruments and the effects of sustainable finance in the outlined procedures for achieving sustainable development goals. Sustainable Finance is a phenomena of local or global funding of investments that promote sustainable development goals and aim to mitigate or adapt to climate change. Despite traditional finance's risk and return ideas, the goal of sustainable finance is to fund investments that are concerned with environmental, social, and governance (ESG) challenges. It is critical to debate whether and how financial structures should contribute to long-term development. The study looked into the detrimental impacts of the current Covid 19 pandemic in the field of sustainable finance, as well as many other areas.
Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir finansın, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için belirlenen süreçlerdeki fonksiyonunu, araçlarını ve etkilerini tanımlamaktır. Sürdürülebilir finans, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen ve iklim değişikliğini azaltmayı ya da iklim değişikliğine uyum sağlamayı amaçlayan yatırımların yerli ya da küresel olarak finanse edilmesi ile ilgili bir kavramdır. Geleneksel finansın risk ve getiri kavramlarının aksine, sürdürülebilir finansın amacı çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında ön plana çıkan yatırımlara kaynak sağlamaktır. Finansal mekanizmaların sürdürülebilir kalkınmaya neden ve nasıl katkı sağlaması gerektiğini tartışmak önemlidir. Son dönemde yaşanılan Covid 19 pandemisinin birçok alanda olduğu gibi sürdürülebilir finans alanındaki olumsuz etkileri de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.