Digital Design as a visual instructional material: Visited, Discovered, Taught


Ak M. M., Erdoğan M. F., İlhan G. O.

Journal of History School, vol.13, no.47, pp.2458-2484, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 47
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/joh.44172
  • Journal Name: Journal of History School
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2458-2484
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Each student has a different learning style, and therefore teachers should address more than one sense while teaching. One of the easy and effective ways to do this is to use various teaching tools and materials in lessons. When materials are used in correct and necessary places, they provide a multi-learning environment by appealing to different senses. Developing materials and using the developed tool in educational environments provide serious contributions to learning. Using a different type of material is a new source of motivation for both students and teachers. One of the materials that can be used in this respect is comics. Although it has occasional ups and downs in its historical course, the use of comics having a large readership as a material in education is quite common particularly in countries where it is popular. The combination of text and visuals, artistic power and fun has made it preferable in some levels of education. Nowadays, having the opportunity to create comics not only manually but also on the web has made it easier for educators, and has given them the chance to produce products according to their own fields and goals. Thus, both faster and more appropriate educational comics have emerged. For this study, a design site named Pixton, one of many different comic book sites on the web, was preferred. Within the scope of this study, an educational comic material consisting of 32 squares was designed on the basis of the objective of "Students explain the importance of democracy in our social life" on the Social Studies 6th Grade Effective Citizenship learning area. In addition to the acquisition mentioned in the study, “increasing the awareness of students about children's rights” was seen as a separate objective. While conveying abstract and therefore difficult to understand concepts such as democracy and values such as equality, justice, freedom, and tolerance; it was preferred to use materials which are supported with visual elements like comics. In addition, Social Studies lessons in which verbal subjects are dominant have largely been trapped in the monopoly of direct instruction technique. In order to save Social Studies lessons from this monopoly, it is important to have teachers who use different materials together with different methods and techniques in their lessons. Thus, it is anticipated that the material developed for this study may be a reference source for educators who want to use comics or hesitate to use comics in educational environments.

Her öğrenci farklı öğrenme stiline sahiptir ve bu nedenle öğretmenlerin ders anlatırken birden çok duyuya hitap etmeleri gerekmektedir. Bunu yapabilmenin kolay ve etkili yollarından biri ise derslerde çeşitli öğretim araç ve materyallerinden yararlanmaktır. Materyaller, doğru ve gerekli yerlerde kullanıldıklarında farklı duyulara hitap ederek çoklu öğrenme ortamı sağlarlar. Materyal geliştirmek ve geliştirilen aracı eğitim ortamlarında kullanmak öğrenmeye ciddi katkılar sağlamaktadır. Farklı türde bir materyal kullanımı hem öğrenci hem de öğretmen için yeni bir motivasyon kaynağıdır. Bu açıdan kullanılabilecek materyallerden birisi de çizgi romanlardır. Kendi tarihsel seyri içerisinde zaman zaman iniş çıkışlar yaşasa da hala geniş bir okuyucu grubuna sahip olan çizgi romanların eğitimde bir materyal olarak kullanımı özellikle popüler olduğu ülkelerde oldukça yaygındır. Yazıyı ve görseli bir araya getirmesi, sanatsal gücü ve eğlenceli oluşu eğitimin bazı seviyelerinde tercih edilmesini sağlamıştır. Günümüzde sadece elle değil web üzerinden de çizgi roman oluşturma fırsatının olması özellikle eğitimcilerin işini kolaylaştırmış, kendi alanlarına ve hedefledikleri kazanıma göre ürünler çıkarma şansı vermiştir. Böylece hem daha hızlı hem de amaca uygun eğitici çizgi romanlar ortaya çıkmıştır. Bu araştırma için de Web ortamı üzerinde yer alan birçok farklı çizgi roman sitesinden birisi olan Pixton isimli tasarlama sitesi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı; “Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar’’ kazanımı temele alınarak 32 kareden oluşan bir eğitici çizgi roman materyali tasarlanmıştır. Çalışmada bahsi geçen kazanımın yanı sıra “öğrencilerin çocuk haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak” da ayrı bir kazanım olarak görülmüştür. Demokrasi gibi somut olmayan ve bu nedenle öğrenciler tarafından anlaşılması güç olabilecek bir kavramı ve onunla ilgili yine somut olmayan eşitlik, adalet, özgürlük, hoşgörü gibi değerleri öğrencilere aktarırken çizgi roman gibi görsel öğelerle bolca desteklenmiş ve somut bir materyalden yararlanma yoluna gidilmiştir. Ayrıca sözel konuların ağırlıklı olduğu Sosyal Bilgiler dersleri, günümüzde büyük oranda düz anlatım tekniğinin tekeline hapsolmuş durumdadır. Sosyal Bilgiler derslerini bu tekelden kurtarmak için derslerinde farklı yöntem ve tekniklerle birlikte farklı materyalleri de kullanan öğretmenlerin varlığı önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, geliştirilen bu materyalin eğitim ortamlarında çizgi romanları kullanmak isteyen ya da kullanma konusunda tereddüt yaşayan eğitimcilere bir referans kaynağı olabileceği düşünülmektedir