Bilişsel farklılığın modellenmesi ve farkındalığın oluşturulmasındaki bilişsel haritalama yönteminin kullanılması


ERDOĞMUŞ N. , YAVAŞ A.

7. International Konowledge, Economy and Management Congress Proceedings, 30 October - 02 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text