İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde eğitim ihtiyaç analizlerinin kullanılması


ERDOĞMUŞ N.

3. Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 14 - 16 May 1997

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey