Examination of Tourism Concept in Fifth Grade Social Studies Textbooks


Creative Commons License

İlhan G. O., Şeker M., Kapıcı H. Ö.

International Journal of Field Education, vol.1, no.1, pp.42-62, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: International Journal of Field Education
  • Page Numbers: pp.42-62
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Tourism is one of the important rapidly growing employment fields in the recent decades. This sector provides an important income for a lot of countries. Both developing and developed countries try to attract tourists’ attentions by advertisement campaigns. Not only foreign tourists but also domestic tourists should be educated about tourism. One of the effective ways to increase awareness of a country’s citizens is education. In this sense, tourism topics in social studies textbooks are important. In the current study, the concepts and images of tourism in Turkish social studies textbooks were examined. Document analysis method, which is a kind of qualitative research methods, was utilized. Two different social studies textbooks were investigated. The results indicate that tourism concept has not reached its real potential in social studies textbooks, yet. Key Words: Social studies textbook, tourism concept, image

İçerisinde bulunduğumuz çağın hızla gelişen ve büyük öneme sahip olan istihdam alanlarından birisi de turizm sektörüdür. Bu sektör birçok ülke için büyük bir gelir ve tanıtım kaynağıdır. Devletler “gelişmiş” ya da “gelişmekte olan” diye tabir edilen tanımlarına bakmaksızın büyük bir ilgi ve istekle yatırımlar da, reklamlar da bulunarak turizmde ki cazibelerini artırmaya çalışmaktadırlar. Yapılan yatırımlar sayesinde ülkeler daha çok yabancı turisti topraklarına çekme fırsatı bulabilmektedirler. Tabii turizm sektörünün gelişimi sadece dışa dönük yatırımlarla sınırlanamaz. İçe dönük, kendi vatandaşını bu alanla ilgili bilinçlendirme çalışmalarında da bulunması gerekir. Ülke insanına turizm kavramının önemini öğretmenin ve bilincini vermenin en güzel ve etkili yolu ise eğitimdir. Eğitim yoluyla bireyler istendik yönde davranış değişiklikleri gösterebilmektedirler. Eğitim ortamının önemli araçlarından birisi ise ders kitaplarıdır. Turizm kavramı ders kitapları materyalinin içeriğinde doğru ve etkili biçimde kullanılırsa yeni yetişen nesiller sektöre karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısı kazanabilirler. Bu çalışmada, Talim ve Terbiye kurulu tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılı için onaylanmış Türkiye’deki ortaokullarda okutulmakta olan Sosyal Bilgiler dersi beşinci sınıf ders kitaplarında yer alan turizm olgusunun hem görsel hem de metinsel olarak ne kadar işlendiğini ve kullanıldığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. İncelenen kaynaklar ortaokul beşinci sınıf seviyesinde kullanılmakta olan iki farklı yayınevine ait sosyal bilgiler ders kitaplarıdır.