Regional Poverty, Growth, and Income Distribution in Turkey


Aksoy T.

in: Growth, Development, and Inequality in Turkish Economy, Oya Kent,Burhan Can Karahasan,Mahmut Tekçe,Hüseyin Taştan,Murat Donduran, Editor, Efil Yayınevi, İstanbul, pp.109-134, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Efil Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.109-134
  • Editors: Oya Kent,Burhan Can Karahasan,Mahmut Tekçe,Hüseyin Taştan,Murat Donduran, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yoksulluk Türkiye ekonomisinin en önemli problemlerinden birini temsil etmektedir. Yoksullukla mücadele politikalarının başında iktisadi büyüme ve gelir dağılımı adaleti gelmektedir. Ancak bölgesel büyüme ve gelir dağılımı adaletsizliği farklılıkları bölge bazında bir analizi gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yoksulluğun büyüme ve gelir dağılımı esnekliklerini panel veri yöntemiyle incelemektir. NUTS2 düzeyinde verilerin kullanıldığı analiz sonuçlarına göre Türkiye’de bölgesel yoksulluk bölgesel büyümeye karşı duyarsızdır. Ayrıca, büyümenin kompozisyonu da istatistiksel olarak yoksulluk oranı ile ilişkisiz görünmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği ise yoksulluk oranı ile pozitif bir ilişkiye sahiptir. Gini katsayısındaki %1’lik bir artış yoksulluk oranında %0.95’lik bir artışa neden olmaktadır. Bu sonuçlar yoksulluğun giderilmesinde gelir dağılımını adaletini sağlamaya yönelik politikaların büyüme politikalarından daha etkili olacağını göstermektedir.