Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) deneysel Ornithobacterium rhinotracheale infeksiyonunun immunohistokimyasal, patolojik, ELISA ve PCR yöntemleriyle incelenmesi


BALIK D. , Ozbey G., Celik A., Tarakci B., Balik F.

VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)