Analysis of Bilateral Trade Between EU-15 and Selected Balkans and Black Sea Countries


GÖNEL F., EREN K., AKTAY FİDAN A. Ö.

1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 03 September 2014, pp.31-41

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-41
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The Region of Balkan and Black Sea countries (BBSCs) is one of the most important regions in the world. European Union has become an important partner of six countries (Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia, Russia and Ukraine) which are border the Black Sea and the other Balkan countries (Albania, Moldova, Montenegro, Slovenia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Greece, Kosovo, Macedonia, Serbia). In this paper we look at some of the major fundamental factors that play a role in each of these countries’ trade performances. The purpose of the paper is to explain the selected BBSCs’ regional trading pattern in terms of their bilateral trade flows with the core-European Union countries and their determinants by using gravity model in panel data analysis from 1996 to 2012. In the study, first we present the general characteristics of BBSCs and EU trade relations for the last twenty years. Then we analyze the determinants of this bilateral trade flows. At the final stage, we are trying to find countries those competing with each other in the EU market. Keywords: Foreign Trade, Turkey, Balkan and Black Sea Countries, Gravity Models

Karadeniz ve Balkan ülkelerinin içinde yer aldığı bölge dünyanın önemli bölgelerinden biridir. Avrupa Birliği ise Karadeniz’de kıyısı olan bu altı ülke (Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna) ve diğer Balkan ülkelerinin (Arnavutluk, Moldova, Karadağ, Slovenya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Sırbistan) önemli bir ticaret ortağı haline gelmektedir. Bu çalışmada bu ülkelerin ticaret performanslarında rol oynayan başlıca faktörler incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın amacı 1996-2012 yılları arasında başlıca bölge ülkelerinin ticaret yapılarını, Avrupa Birliğinin merkez ülkeleriyle olan ikili ticaret ilişkileri bağlamında ve çekim modeli yardımıyla açıklamaya çalışmaktır. Çalışmada önce son 20 yıl içinde iki tarafın ticaret ilişkilerinin genel çizgileri ortaya konulacak. Ardından bu iki taraflı ilişkinin belirleyicileri analiz edilecek ve son olarak AB pazarında birbirleriyle rekabet eden ülkeler saptanmaya çalışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Dış Ticaret, Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz Ülkeleri, Çekim Modeli