Comparing The Segovia And Barrueco Editions Of Fernando Sor's Op. 9 "Variations on a Theme By Mozart"


Creative Commons License

Ergüden C. B.

Inonu University Journal of Art and Design , vol.9, no.19, pp.137-148, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Classical guitar, being both a polyphonic instrument and having a wide-range of coloristic capacity, has inspired composers and performers to think of this instrument as a small orchestra. Yet this matter is bound to one's interpretation and is a vague subject. While the Romantic guitarists were completely immersed in the concept of miniature orchestra, the modern guitarists have decreased the use of coloration. The control and the clarity were promoted more by these guitarists. As new approaches emerged, guitar makers began to enter into new explorations. From time to time these different approaches of the romantic and the modern performers conflict with each other. In this study Fernando Sor, the first important orchestral composer and guitarist who composed his works in the understanding of a miniature orchestra, is examined. The different approaches are revealed by analyzing Sor's Op.9 Variations on a Theme from Mozart's opera The Magic Flute, one edition by romantic guitarist Andres Segovia and the other by modern guitarist Manuel Barrueco. 

Klasik gitarın hem polifonik bir çalgı olması hem de çok geniş renk özelliğine sahip olması besteci ve yorumcular için küçük bir orkestra mantığını geliştirmiştir. Ancak klasik gitar performansında bu konu yoruma dayalı, muğlak bir alandır. Romantik gitaristler tamamen minyatür orkestra anlayışına dayalıyken, modern gitaristler rengi azaltmıştır. Kontrol ve temizlik daha öne çıkarıldı. Bu konuda yeni yaklaşımlar söz konusu olurken gitar yapımcıları yeni arayışlar içerisine girmiştir. Romantik ve modern yorumcuların bu farklı yaklaşımları zaman zaman çatışır haldedir. Bu çalışmada ilk önemli orkestral besteci ve gitarist olan, eserlerini küçük bir orkestra anlayışıyla besteleyen Fernando Sor ele alındı. Sor’un op.9 Mozart’ın Sihirli Flüt operasından bir teması üzerine çeşitlemeleri Romantik gitarist Andres Segovia ve Modern anlayışa sahip olan Manuel Barrueco edisyonları üzerinden analiz edilerek farklı yaklaşımlar ortaya çıkarılmıştır.