SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


KAĞAN G., GÜNSEL A., BOZKURT S., GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU H.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 2021 (Peer-Reviewed Journal)