Elastomer Karakterizasyon Test Sistemlerinin Modellenmesi ve Parametrik Analizleri


Taşağıl G., Başgöl B., Metin M. , Bayram T.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.20, ss.881-889, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.31590/ejosat.775221
  • Dergi Adı: Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.881-889

Özet

Bu çalışmada, üzerinde elastomer malzeme barındıran burç gibi makine parçalarının statik ya da dinamik karakterizasyon testlerinde kullanılan hidrolik eyleyicili test sistemi modellenmiştir. Burada, literatürde yer alan viskoelastik malzemeler için geliştirilmiş matematiksel modellere sistemin kütle değişkeni de ilave edilerek daha gerçekçi modeller oluşturulmuştur. Daha sonra, viskoelastik malzeme modellerinin hidrolik test sistemi ile birleştirilmesiyle birlikte test sisteminin genel modeli elde edilmiştir. Bu kapsamda, katı ve sıvı viskoelastik modeller ayrı ayrı ele alınmış ve analiz edilmiştir. Parametrik simülasyonlarla yapılan dinamik analizlerde, viskoelastik model parametrelerinin malzeme üzerinde oluşan kuvvet, hız ve yer değiştirme gibi dinamik cevaplara etkileri ortaya konmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında, malzeme karakterizasyon testlerinden elde edilecek veriler kullanılarak testi yapılan malzemelerin dinamik model parametrelerinin kestirimi ve bunlara ait dinamik model kurulumu daha kolay yapılabilecektir.