Türkiye Ulusal Konumsal Veri Altyapısı için Temel Veriler


KILIÇ GÜL F., Öztürk D., EMEM O.

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.96, no.1, pp.3-12, 2007 (Peer-Reviewed Journal)