Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması


ULUKAYA S., SERBES G., SEN I., KAHYA Y. P.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.711-716, 2018 (Peer-Reviewed Journal)