Coefficient of Performance Study on R600a, R134a, R290, R407c, R410a, R32 as an Alternative Refrigerant to R22


ONAN C. , Ağra Ö.

CLIMA2010, 01 Mayıs 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri