Triton X-100 Sulu Misel Ortamda Bizmut Triflat Katalizörü Kullanarak Mannich Reaksiyonu ile -Aminoketon Sentezi


TURGUT Z. , ÖZTÜRKCAN S. A. , TURHAN K.

Uluslararası Katılımlı XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye