“Sanatsal Yaratım Süreci ve Bağlama Müziğinde Çalgısal Yaratıların Sınıflandırılması”


Creative Commons License

Akdağ A. K., Sağer T.

İDİL, no.73, pp.232-243, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.7816/idil-10-78-06
  • Journal Name: İDİL
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.232-243
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada kuramsal olarak sanatsal yaratı sürecini etkileyen faktörler, sanatsal yaratım sürecinin iç dinamikleri ve psikomotor alan basamaklarının en üst aşaması olan yaratma basamağının gerekleri üzerinden bağlama müziğine dair bir sınıflama yöntemi oluşturulması amaçlanmıştır. Çalgı icrası, bilişsel ve duyuşsal alanla da ilişkili olmasına rağmen ağırlıklı olarak psikomotor alan içerisinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple çalışma kuramsal açıdan psikomotor alan basamaklarından yaratma basamağının gerekleri üzeriden yapılandırılmıştır ve davranışçı kuram temellidir. Çalgısal bağlama müziği diğer tüm dünya çalgıları gibi icra özellikleri bakımından dönemsel eğilimlere göre şekil almıştır. Geleneksel müziklerin kaynak olarak alındındığı bu alanda icracıların geleneksel müzikler üzerinde yaptıkları icra yeniliklerinin yanında yeni çalgısal eserlerin üretilmesiyle çalgısal literatür genişlemiş ve her iki üretim biçimiyle ortaya çıkan eserlerin yeni bir sanatsal yaratı olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yöntemi ihtiyacı doğmuştur. Çalgısal yaratı tiplerinin nasıl sınıflandırılacağına dair yapılan bu çalışmanın çalgısal bağlama eserlerinin sınıflanması ve yeni yaratıların çalgı literatüründeki konumunun tanımlanması bakımından da alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.