Tedarik Zincirinde Taşıyıcıların Rolü: Kobi’ ler Üzerinde Bir Çalışma


KESKİN H., İmamoğlu S. Z., Aydemir A. R.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)