ÇALIŞANLARIN ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Doğan A., Bozkurt S., Demir R.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.14, 2015 (Peer-Reviewed Journal)