Çok Ölçütlü Karar Destek Sistemleri ile Taşınmaz Değerleme ve Oran Çalışması


Yılmaz A., Demir H.

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.105, pp.107-112, 2011 (Peer-Reviewed Journal)