Poli(Maleik Anhidrit-Ko-Vinil Asetat) ve Poli(Maleik AnhidritKo-Stiren) Kopolimerlerinin Farkli Ph Ve Yapay Vücut Sıvılarında Aktivite ve Kararlılıklarının Karşılaştırılması


Şakar Daşdan D. , Tosun G., Karahan Y., Karakuş G.

32.Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2020, pp.291

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291