Elektrik enerjisinin dönüşümü ve geri dönüşüm konusunda eğitsel mobil oyun tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması


Kırmızıyüz E., Ercan D., Uz Bilgin Ç.

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.48-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal)