Depolanmış Tarama Çamurlarının Sıkışabilirlik ve Mukavemet Davranışının Laboratuvar ve Arazi Deneyleri ile İncelenmesi


Creative Commons License

BİÇER P., KILIÇ H., ÖZENER P.

TEKNIK DERGI/TECHNICAL JOURNAL OF TURKISH CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS, vol.32, no.1, pp.10515-10539, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18400/tekderg.651458
  • Journal Name: TEKNIK DERGI/TECHNICAL JOURNAL OF TURKISH CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, Compendex, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10515-10539
  • Keywords: Self weight consolidation, surcharge loads, dredged sludge, shear strength, compressibility
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the consolidation and the strength behavior of Haliç dredged slurry stored at a
disposal site were investigated through laboratory and field tests. For this purpose, four large
scale model tests and a sedimentation test were carried out in the laboratory in order to
simulate the consolidation process of the dredged material under self weight conditions. In
these tests in order to investigate the compressibility behaviour, consolidation tests were
carried out on the undisturbed samples recovered from the sedimentation tests. Additionally,
vane test were performed in the large scale model tests to determine the undrained shear
strength variation with depth. The coefficient of consolidation (c
v) values obtained from the
settlements measured in model tests and undrained shear strength values measured from vane
tests were determined to be 0.91 – 10.72 m
2/year and 4-20 kPa, respectively. The undrained
shear strength values determined from the field tests carried out at the site 13 years after the
storage of dredged slurry were determined to be 4-20 kPa based on SPT-N tests and UU tests.
As a result of the field tests performed at the disposal site, it is determined that 25m thick
dredged material deposited at the site has low bearing capacity and high compressibility
characterisctics.
  

Bu çalışmada, Haliç tarama çamurunun karada depolanması durumunda, kendi ağırlığı
altında ve sürşarj yükleri etkisindeki sıkışabilirlik ve mukavemet davranışı incelenmiştir. Bu
amaçla, taranan çamurun karada depolanması durumunda kendi ağırlığı altında
konsolidasyon davranışını incelemek için laboratuvarda dört adet büyük boyutlu model
deney ve bir adet küçük boyutlu sedimantasyon deneyi gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde
kendi ağırlığı altında konsolidasyondan sonra alınan örselenmemiş numuneler üzerinde
yapılan ödometre deneyleri ile sürşarj yükleri etkisindeki sıkışabilirlik ve model deneylerde
yapılan veyn deneyi ile derinlik boyunca drenajsız kayma mukavemeti ölçülmüştür. Zeminin
kendi ağırlığı altındaki konsolidasyon davranışını incelemek için gerçekleştirilen model
deneyler ve sedimentasyon deneyinden ölçülen oturma değerlerinden konsolidasyon
katsayısı c
v’nin 0.91-10.72 m2/yıl aralığında ve drenajsız kayma mukavemetinin de 4-20 kPa
arasında değiştiği belirlenmiştir. Tarama çamurunun karada depolanmasından 13 yıl sonra
yapılan arazi deneylerinden belirlenen drenajsız kayma mukavemeti (SPT N darbe sayısına
bağlı olarak ve UU deneylerinden) benzer şekilde c
u=4-20 kPa arasında değişim göstermiştir.
Haliç’ten taranan ve eski taş ocağında depolanan yaklaşık 25 m kalınlıktaki tarama
çamurunun düşük taşıma gücüne ve yüksek sıkışabilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.