Anticancer Effects of Foeniculum Vulgare Extract with Altuzan Drug Combination Against A549 Lung Cancer Cells


Creative Commons License

Kelleci k., golebatmaz e., IHLAMUR M., Abamor E. S.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.39, no.1, pp.189-195, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Cancer is a disease that occurs as a result of the uncontrolled proliferation of cells in any tissue or organ, with the potential to metastasize to other parts of the body. Although there are many different types of cancer, lung cancer is the most common type of cancer worldwide. Although treatment methods such as chemotherapy, radiotherapy and immunotherapy are applied against lung cancer, these methods affect healthy cells as well as cancer cells. Due to the disadvantages of existing treatment methods, research on new treatment methods has gained momentum in recent years. Among the treatment methods researched in recent years, herbal therapy techniques using plant extracts have come to the fore. Foeniculum vulgare (fennel) extract is known to have an anti-tumor effect on lung cancer cells. In this study, the cytotoxic activity of Foeniculum vulgare and altuzan drug combinations in A549 lung cancer, RAW 264.7 and THP-1 macrophage cell lines was investigated. As a result, it was determined that Foeniculum vulgare extract had a killing effect on the A549 lung cancer cell line, but this effect was low. We have determined that the combination therapy method prepared with Foeniculum vulgare extract and altuzan drug causes a higher cytotoxic effect in A549 lung cancer cells than the single application of Foeniculum vulgare extract.
Kanser, herhangi bir doku ya da organdaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaları sonucu oluşan, vücudun diğer bölgelerine metastaz yapma potansiyeli olan bir hastalıktır. Pek çok farklı kanser çeşidi olmakla birlikte akciğer kanseri dünya geneli en yaygın görülen kanser türüdür. Akciğer kanserine karşı günümüzde kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanmakla birlikte bu yöntemler kanser hücrelerinin yanı sıra sağlıklı hücreleri de etkilemektedir. Mevcut tedavi yöntemlerin dezavantajı nedeniyle yeni tedavi yöntemlerine yönelik araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Son yıllarda üzerine araştırma yapılan tedavi yöntemleri arasında bitki ekstraktlarının kullanıldığı bitkisel terapi teknikleri ön plana çıkmaktadır. Foeniculum vulgare (rezene) ekstraktının akciğer kanseri hücrelerinde anti-tümör etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Foeniculum vulgare ve altuzan ilaç kombinasyonlarının A549 akciğer kanseri, RAW 264.7 ve THP-1 makrofaj hücre hatlarındaki sitotoksik etkinliği incelenmiştir. Sonuç olarak, Foeniculum vulgare ekstraktının A549 akciğer kanseri hücre hattında öldürme etkisinin olduğu fakat bu etkinin düşük olduğu belirlenmiştir. Foeniculum vulgare ekstraktı ile altuzan ilacı ile hazırlanan kombinasyon terapi yöntemi ile A549 akciğer kanseri hücrelerinde Foeniculum vulgare ekstraktının tek uygulanmasına göre daha yüksek sitotoksik etkiye neden olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.