Plasmodium türlerinin laktat dehidrogenaz enziminin amino terminal bölgesinde bulunan Shine Dalgarno benzeri bir dizinin proteinin translasyonuna etkisi.


Saricay Y., Mutlu O., BALIK D.

XVI.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes