Plasmodium türlerinin laktat dehidrogenaz enziminin amino terminal bölgesinde bulunan Shine Dalgarno benzeri bir dizinin proteinin translasyonuna etkisi.


Saricay Y., Mutlu O., BALIK D.

XVI.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01 Kasım 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri