Karbontetraklorür-Metanol Karışımlarının AYPE Film Kullanılarak Pervaporasyonla Ayrılması


DİNÇER S.

İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı (İstanbul), 01 September 1996

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text