“Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediyeler Kanunu, İl Özel İdareleri Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanun Tasarısı, Şehircili


BERKMEN N. H., Demir Ö., Nurhan A., Ölkebaş A., Özden P., Saraçlı C., ...More

Other, 1

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes