Girişimci işadamlarının gelişim deneyimleri ve girişimcilik yetkinlikleri arasındaki ilişkinin hayat tarihi yöntemiyle incelenmesi


ERDOĞMUŞ N.

9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 24 - 26 May 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey