METAL KAPLAMA ENDÜSTRİLERİNDE ATIKSU YÖNETİMİ


İlhan F., Balcıoğlu İlhan E. B., Avşar Y.

11.ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ (UKAY 2023), Ardahan, Turkey, 18 - 21 October 2023, pp.15-18

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ardahan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15-18
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Metaller çok farklı alanlarda kullanılan hammadde ve ürünlerdendir. Metal kaplama estetik ve korozyona karşı önlem açısından önemli bir yöntemdir. Kaplama, korozyonu önleme, dekoratif ve yüzey kalitesini arttırma amaçlı yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. Metallerin üretim esnasında yüzeyde yağ ve gres bulunur. Metal kaplama sanayiinde çok farklı pH larda atıksu çıkışı olmaktadır. Metal sanayi atıksuyu temizlemek için kullanılan alkali ve kaplama yöntemleri nedeniyle yüksek pH, askıda katı maddeler, metal parçacıkları, sabunlar, nitrür, sülfit, klorür, gres, yağ vb. özelliklere sahiptir. Yağdan arındırıldıktan sonra malzemeler kaplama banyolara gönderilir. Durulama ve yıkama atıkları genellikle alkalindir. Kaplama banyoları asidiktir ve sülfürik asit, hidroklorik asit veya nitrik asit içerir. Alkali banyolarda karbonat, hidroksit ve siyanür kullanılır. Kaplama yapıldıktan sonra malzemeler kaplama banyolarının arkasındaki durulama ünitesine gönderilir. Bu banyolarda bulunan çözelti, belirlenen limitlerin üzerinde kirletici maddeler içerdiğinden atık su olarak deşarj edilemez. Ancak durulama suyu alıcı ortama deşarj edilebilir. Kaplama banyolarından salınan atık sudaki katılar yüksek hacimde olmayıp önemli toksik kimyasal maddeler içerebilir. Büyük miktarlarda metalle kirlenmiş atık suyun deşarjı nedeniyle, krom, çinko, bakır, nikel, kalay ve siyanür gibi ağır metal taşıyan endüstriler, kimyasal yoğun endüstriler arasında en tehlikeli olanlardır. Metal kaplama endüstrisi ülkemizde ve dünyada hızla gelişen endüstri dallarından birisidir. Metal kaplama endüstrisi, sahip olduğu önemin yanında, sebep olduğu kirliliklerden ötürü de önem verilmesi gereken bir endüstri dalıdır. Metal kaplama endüstrisinden kaynaklı ortaya çıkan bakır, nikel, demir, krom, siyanür ve çinko gibi ağır metaller çevre ve insan sağlığına olan zararlarından ötürü hassasiyetle giderimi sağlanması gereken ağır metal bileşikleridir. Ülkemizde de metal kaplama endüstrisi yaygın olarak bulunmaktadır. Bu sebeple endüstriden kaynaklanan atıksu miktarı da fazla olacaktır. Oluşan atıksuda bulunan ağır metallerin giderim standartları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre atıksuların deşarjı için gerekli parametreler bulunmaktadır. Metal kaplama endüstrisinden çıkan atıksuların arıtılarak yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşmayacak şekilde deşarj edilmesi veya tekrar kullanılacaksa da kullanım alanına bağlı olarak uygun kirlilik gideriminin sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada metal kaplama atıksularıınnı arıtılabilrliği ve atıksu yönetimi hakkında detaylı bilgiler verilmiştir