Google Sketchup Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi


ERKOÇ M. F. , GECÜ Z. , ERKOÇ Ç.

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 01 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text