İNTERNET BANKACILIĞININ ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ DEMATEL VE ANP YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


YILMAZ M. K. , EREN M., ALTUNTAŞ S.

7. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 11 - 14 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text