YAŞAM TARZLARININ SOSYAL SORUMLU YATIRIM FON TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Creative Commons License

AREN S., Yıldırım Kaplan R.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.22, pp.1-16, 2019 (Peer-Reviewed Journal)