Van Gar Binası Modelinde Rijit Birleşim Bölgesi Tanımlamanın Van Depremleri Altında Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz İle İrdelenmesi


ŞAHİN A. , Sevim B., Ayvaz Y., BEKİROĞLU S.

01 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text