ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ İNŞAAT FİRMALARI UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ ANALİZİ


Ateş H. İ. , Özkan C.

X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2015, ss.30-39

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.30-39

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’deki inşaat firmalarında uygulanan entegre yönetim sistemlerinden, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve bu sistemlerin iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkinliği ve etkililiği ele alınmıştır. Çalışma için örnek olarak seçilen inşaat firmaları ile birebir görüşülmüş, firma yetkililerine yöneltilen sorulardan elde edilen verilerle, sistemlerin işleyişi ve etkinliğinin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisi de belirlenmiştir.