Ti İlavesi ile Üretilen Al-B4C kompozitlerinde Matris/Takviye Arayüzeyinin Mikroyapısal Karakterizasyonu


TOPTAN F., KILIÇARSLAN A. , KARAASLAN A. , KERTİ I.

5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’xx09), 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1016-1020

  • Sayfa Sayıları: ss.1016-1020