Bir Geri Kazanım Modeli: İleri Dönüşüm Yöntemi İle Ürün Tasarımı


Demir E., Tufan Baknalı A.

Sbedergi, vol.0, no.4, pp.135-150, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Sbedergi
  • Page Numbers: pp.135-150
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanların tüketim alışkanlıkları nedeniyle yenilenemeyen kaynakların hızla tüketildiği bir dönemdeyiz. Bu tüketim alışkanlığı çevre sorunlarına sebep olarak insan ve toplum sağlığına zarar vermeye başlamıştır.Kaynakların korunması bağlamında atıkların geri kazanımı oldukça önem kazanmaktadır. Tüketim sonrası ortaya çıkan atıkların geri kazanımı birkaç yöntemle sağlanmaktadır. Yöntemlerden çoğunda endüstriyel işlem uygulanarak az da olsa enerji harcanırken, ‘ileri dönüşüm’ için enerji tüketimi söz konusu değildir. Fakat endüstriyel işlem gerektirmese bile atıkların bir yerden başka bir yere taşınması veya depolanması bile kaynakların kullanımı ile mümkündür. Bu nedenle atıkların yerinde değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Yerinde değerlendirme ise ancak ‘ileri dönüşüm’ yöntemi ile mümkün olmaktadır. Yeni bir kavram olması nedeniyle ‘ileri dönüşüm’, günümüzde çok az kişi tarafından bilindiği için yeterince kullanılmamaktadır. Bu çalışmada ‘ileri dönüşüm’ yöntemi ile ürün tasarımına örnek verilerek, ileri dönüşüm bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

A RECOVERY MODEL: PRODUCT DESIGN WITH UPCYLING METHOD

Abstract

We are in a period where resources that cannot be renewed due to people’s consumption habits are consumed rapidly. This consumption habit has started to harm human and community health by causing environmental problems. In the context of resource conservation, the recovery of waste is very important. Recycling of wastes that arise after consumption is provided byseveral methods. While most of the methods use a little amount ofenergy by applying industrial processes, there is no energy consumption for ‘upcycling’. However, even if it does not require industrial treatment, it is possible to transport or store wastes from one place to another with the use of resources. For this reason, it is very important to evaluate waste on site. On-site evalution is only possible with the ‘upcycling’ method. Since it is a new concept, ‘upcycling’ is not used enough because it is known to very few people today. In this study, it is aimed to contribute to the creation of ’upcycling’ awareness by giving an example of product design with the ‘upcycling’ method.