Seçimli Adsorpsiyon Yöntemine Göre Yağ Asidi Metil Esterlerinin Saflaştırılması


YÜCEL S. , Türkay S.

2. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, İstanbul, 01 Aralık 1996