Yeni Schiff Bazı Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi


Yörür Göreci Ç. , Altaş N., Peksel A. , Bilgin Eran B.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June 2011, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97