Kendin-kur Bulut Bilişim Sitemleri Üzerinde Güvenlik Ataklarının Karmaşık Olay İşleme Tekniğine Dayalı Tespiti


TEPE O., AKTAŞ M. S.

5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, 14 - 15 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text