Does human capital shortage cause inequality? Evidence from Turkish provinces


AKSOY T., GÖNEL F.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.16, no.2, pp.227-239, 2016 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.21121/eab.2016219977
  • Journal Name: EGE ACADEMIC REVIEW
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.227-239
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this paper is to investigate the impact of human capital on regional income inequality which is one of the most serious problems of Turkey causing political and economic instability. To this end, a conditional convergence model based on real per capita gross value added and labour force with different education levels is estimated using the panel data set of Turkish regions for the time period 2004-2011. Results reveal that labour force with high and vocational high school education and above high school education contribute to increase in regional inequality, while labour force with less than high school education has no effect.

Bu çalışmanın amacı beşeri sermayenin Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan ve aynı zamanda politik ve ekonomik istikrarsızlıklara neden olan bölgesel eşitsizliğe olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Türkiye bölgelerinin 2004-2011 yıllarını kapsayan reel kişi başına toplam katma değer ve farklı eğitim düzeylerine sahip işgücü verileriyle bir koşullu yakınsama modeli tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre lise ve dengi meslek lisesi mezunu işgücü ile yükseköğretim mezunu işgücü bölgesel eşitsizliğin artmasına neden olurken lise altı eğitimlilerin herhangi bir etkisi olmamaktadır.