ULUSLARARASI GÖÇ VE KALKINMA: TEORİ VE GÜNCEL MESELELER


Creative Commons License

Memişoğlu F., Yiğit C.

Yıldız Social Science Review, vol.5, no.1, pp.39-62, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Yıldız Social Science Review
  • Page Numbers: pp.39-62
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The implications of international migrationdevelopment nexus have long been debated by academics and policy experts in the field. Empirical and theoretical studies are generally divided into two groups as optimistic and pessimistic approaches. With the adoption of 2030 United Nations Sustainable Development Goals in 2015, in particular, optimistic approaches that emphasise the need for a developmentoriented perspective have gained considerable prominence in order to manage global migration effectively. This study primarily aims to examine how the relationship between migration and development is played out in abovementioned debates in light of theoretical and empirical data. It later assesses how the relationship between international migration and development is addressed in recently adopted international instruments such as the 2030 UN Sustainable Development Goals, Global Compact on Migration and Global Compact on Refugees. 

Uluslararası göç ve kalkınma ilişkisinin ne tür çıkarımlar oluşturacağı uzun süredir akademisyenler ve politika uzmanları tarafından tartışılmaktadır. Ampirik ve kuramsal nitelikte olan çalışmalar genel itibariyle iyimser ve karamsar yaklaşımlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Özellikle 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2015 yılında kabul edilmesiyle birlikte, uluslararası göçün etkin bir şekilde yönetebilmesi için kalkınma odaklı bir perspektif geliştirilmesi gerekliliğini savunan iyimser yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu çalışma öncelikle uluslararası göç ve kalkınma arasındaki ilişkinin bu tartışmalar çerçevesinde nasıl şekillendiğini teorik ve ampirik veriler ışığında incelemeyi hedeflemektedir. Daha sonra uluslararası göç ve kalkınma ilişkisinin 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları gibi güncel uluslararası belgelerde nasıl ele alındığını değerlendirmektedir.