Modelling Banking Sector Data Using Decision Tree Algorithms and Checking These Algorithms’ Sampling Dependency


BİLEN Ö. , Büyüklü A. H.

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri