Antony And Cleopatra Oyununun Göstergebilimsel Çözümlemesi ve Çeviri Göstergebilimi Bakış Açısıyla Türkçe Çevirilerinin Değerlendirilmesi


KASAR S., KULELİ M.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, vol.1, pp.98-123, 2016 (Peer-Reviewed Journal)