Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri Üzerine Bir Not


EVREN A. A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.23, pp.137-156, 2001 (Peer-Reviewed Journal)