Öğretmen Adaylarına Göre Eğitim Fakültelerinde Eğitim Teknolojisi Standartları ve Performans Göstergelerinin Uygulanma Durumu (Fırat Üniversitesi Örneği


GÜROL A. , YAVUZALP N., BAHÇECİ F., SERHATLIOĞLU B.

9st International Educational Technology Conference (IETC 2009), 06 May 2009 - 08 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text