Altın Nanopartiküllerin Kanser Tedavisindeki Uygulamaları


Turhan G., KÜÇÜKYILDIRIM B. O. , Uvet H.

NanoKon'12 - 2. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi