Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İnisiyatif Alma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Tufan M., Korumaz M.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.727-742, 2020 (Peer-Reviewed Journal)