Düz Dişlilerde Dişkökü Gerilmelerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi (An Analysis of Root Stresses of Spur Gear Tooth by the Finite Element Method)


ÖZER H. , Aydemir A.

01 Eylül 1996

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri