Evsel atıksulardaki bazı kimyasal maddelerin aktif çamur üzerine inhibisyon etkilerinin belirlenmesi


Özgün D., Başak S., ÇINAR Ö.

Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu, 01 Ekim 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri