BİNALARDAKİ DEPREM TİTREŞİMLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK X-Y FLEXURE MEKANİZMASI TASARIMI VE ANALİZİ


Creative Commons License

Demir C., Erdem H., Deniz O., Gezer N.

2. ULUSLARARASI TOPKAPI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2023, vol.1, no.583, pp.563-583

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.563-583
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada yedi katlı bir bina modeli oluşturularak doğal frekans değerleri ve titreşim biçimleri ANSYS programı yardımıyla hesaplanmıştır. Yapının laboratuvar ortamında çekiç darbe testi ile doğal frekans değerleri ölçülmüş ve sayısal yöntem sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonrasında plastik (PLA) malzemenin mekanik özellikleri programa tanımlanarak Esnek Mekanizma modellenmiştir. Bu mekanizma bina üzerinde konumlandırılarak doğal frekanslar tekrar hesaplanmıştır. Bu temel veriler kullanılarak X-Y esnek mekanizması bina modeli üzerinde farklı katlarda, farklı tasarımlarda, ek kütle ilavesi, farklı bağlantı tipleri ile binaya montajlanarak analizler yapılmıştır. Bu analizlerde KOBE depreminden elde edilen veriler bina modeline giriş olarak uygulanmıştır. Nihayetinde esnek mekanizmanın depremin yarattığı titreşimleri sönümleme durumları incelenmiştir. Araştırılan sönümleme durumlarını sıralayacak olursak; esnek mekanizmanın kelepçesiz olarak birinci kattan yedinci kata kadar sırasıyla montajlanması, kelepçeli ve ortadan bağlı olarak montajlanması, kelepçeli ve ortadan bağlı olmadığı durum, kelepçesiz zemin bağlı, ortadan bağlı olarak yay ve sönümleme elemanı uygulanması, ortadan bağlı olarak birden fazla kata uygulanması, mekanizmaya ek kütle eklenmesi, mekanizmanın ortasında boşluk meydana getirerek hafifletilmesi, farklı yay uzunlukları ile katlara uygulanması şeklinde sıralayabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Esnek Mekanizma, İzolasyon, KOBE depremi, Sonlu Elemanlar Yöntemi