Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi


Creative Commons License

Karadağ Ö., Baş B.

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.9, no.3, pp.434-454, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.434-454
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to reveal the basic findings and results of the qualitative process of the needs analysis report, which is the reason for the curriculum developed for the current Turkish and Turkish Culture course in 2018 and the production of Turkish tetbooks in 2019. The study was carried out by intertwined multiple case patterns within the frame of explanatory case study and the group of the study was composed of total 108 people who were 36 Turkish and Turkish Culture teachers selected from Switzerland, France and Germany, 36 Turkish and Turkish Culture students and 36 parents of the students who took this course. As a data collection tool, semi-structured interview form consisting of openended questions and preparing the basis for multiple and individual discussion environments was used. Three different data collection tools have been developed in accordance with each of the three main categories: teachers, students and parents. In the process of interpreting open ended questions, inductive descriptive analysis, content analysis and constant comparison technique were used. In this study, four basic external and validity elements, namely credibility, transferability, consistency, verifiability, and all ethical principles and processes were fully complied with. In the selection of the working group and focus group interviews, triangulation was achieved by using diversity. Results were formed by following the usage of current Turkish and Turkish culture course book, reasons of not using Turkish and Turkish culture course books, current situation, expectations and suggestions about Turkish and Turkish culture course curriculum, expectations and suggestions about Turkish and Turkish culture course books and workbooks, Turkish and other suggestions to improve the efficiency of the Turkish culture course. As a result, the reasons for the renewal of the Turkish and Turkish Culture course curriculum and course materials, which are currently in publication, are presented.

Bu araştırmanın amacı, 2018 yılında Türkçe ve Türk Kültürü dersine yönelik hazırlanan öğretim programının ve 2019 yılında üretilen ders kitaplarının hazırlanma gerekçesi olan ihtiyaç analizi raporunun nitel sürecine ait temel bulgu ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Açıklayıcı durum çalışması ekseninde iç içe geçmiş çoklu durum deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu İsviçre, Fransa ve Almanya’dan seçilen 36 Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni, 36 Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğrencisi ve bu dersi alan öğrencilerin velisi olan 36 kişi olmak üzere toplam 108 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan, çoklu ve bireysel tartışma ortamına zemin hazırlayan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere 3 ana kategorinin her birine uygun olarak 3 farklı veri toplama aracı geliştirilmiştir. Açık uçlu soruların yorumlanması sürecinde endüktif (inductive) betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison) kullanılmıştır. Bu çalışmada inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık, teyit edilebilirlik olmak üzere dört temel dış ve geçerlik unsurlarına, aynı zamanda tüm etik ilke ve süreçlere tamamen uyulmuştur. Çalışma grubunun seçiminde ve odak grup görüşmelerinde çeşitliliğe gidilerek üçgenleme sağlanmıştır. Bulgular; mevcut Türkçe ve Türk kültürü dersi kitabının kullanım durumu, Türkçe ve Türk kültürü dersi kitaplarının kullanılmama nedenleri, Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programına ilişkin mevcut durum, ilke niteliğindeki beklentiler ve öneriler, Türkçe ve Türk kültürü ders ve çalışma kitaplarına ilişkin beklentiler ve öneriler, Türkçe ve Türk kültürü dersinin verimliğini artırmaya yönelik diğer öneriler doğrultusunda yapılandırılmıştır. Sonuç olarak hâlihazırda yayımda olan Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programı ve ders materyallerinin yenilenme gerekçeleri ortaya konmuştur.